סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3278

16
58
96
87
8
4
6
7
9
9
71
5
6
7
9
7
3
54
12
47
82