סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3279

1
7
6
75
94
2
89
4
39
81
65
92
8
95
1
45
38
5
3
6