סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3280

7
4
8
4
31
7
39
8
4
2
6
4
29
1
8
3
5
8
32
9
61
5
3
5
1