סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3282

9
485
36
3
1
85
68
329
243
71
91
5
8
67
814
2