סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3283

6
1
54
7
9
91
4
85
42
69
81
23
58
2
43
3
8
27
9
8