סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3284

5
2
13
1
67
42
6
31
8
82
13
7
48
5
23
74
8
91
6
7