סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3285

86
43
29
6
1
91
8
87
1
327
6
17
1
52
3
7
27
61
89