סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3288

1
4
76
7
6
3
273
9
8
6
2
456
9
7
9
4
368
2
4
6
96
1
7