סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3289

1
7
64
12
89
5
4
9
81
4
7
6
1
65
9
8
6
95
17
49
8
6