סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3290

1
3
9
83
1
5
9
7
8
5
19
1
24
5
36
8
8
2
9
2
7
38
3
4
5