סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3291

28
54
4
97
4
23
1
3
2
6
819
5
4
6
1
86
7
35
8
73
19