סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3293

6
81
2
5
9
1
14
7
93
4
6
63
8
9
51
6
58
5
2
9
8
35
1