סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3294

47
5
86
3
92
8
3
2
478
291
653
2
6
5
98
7
13
9
27