סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3295

4
1
2
6
47
5
13
62
4
4
7
7
5
6
8
1
78
46
2
13
7
8
6
1