סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3298

3
6
2
76
71
438
486
7
2
2
1
386
631
92
48
5
1
9