סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3301

56
6
29
4
8
6
3
6
25
94
2
8
87
39
6
3
9
6
5
67
8
16