סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3302

43
85
2
2
6
4
6
16
32
8
17
5
94
17
7
1
2
8
5
69
32