סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3303

1
8
94
49
23
7
6
2
7
89
5
5
21
4
6
3
5
32
18
13
8
2