סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3304

94
2
7
8
6
7
91
42
6
75
9
1
75
8
46
85
4
3
5
4
3
87