סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3305

83
5
4
1
8
38
94
43
9
6
36
1
4
73
37
64
4
2
6
6
48