סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3306

86
21
7
4
42
8
7
1
35
67
35
71
8
9
5
64
4
9
25
19