סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3307

8
36
7
7
54
3
5
9
4
3
5
29
96
1
8
6
7
9
4
38
7
5
92
1