סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3308

5
1
6
2
563
8
31
8
79
5
2
7
3
29
8
54
7
345
6
6
1
8