סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3309

8
2
351
7
6
34
7
6
9
3
7
58
4
9
3
5
5
13
4
2
923
4
7