סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3310

9
7
2
5
6
7
7
83
5
2
1
85
7
8
2
84
3
6
8
94
5
3
2
8
1
5
4