סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3311

4
2
8
3
1
69
91
85
7
51
9
4
72
3
78
15
46
1
3
8
6
7