סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3312

2
83
1
72
7
9
35
9
5
7
7
439
8
5
7
6
36
4
7
95
8
69
5