סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3313

73
15
6
85
2
4
73
5
32
73
38
6
41
2
5
91
6
17
85