סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3314

4
7
5
6
5
7
1
62
14
39
36
8
57
95
36
74
9
1
3
8
9
1
7