סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3315

13
6
7
5
2
6
8
4
92
5
6
2
45
1
6
4
87
9
5
3
2
7
6
3
89