סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3316

7
9
8
4
85
17
21
7
8
735
621
4
2
75
19
52
8
9
4
6