סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3317

6
43
43
851
2
5
1
7
2
3
6
7
9
6
5
2
1
4
267
38
73
9