סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3318

5
24
1
3
78
9
3
43
16
58
62
83
74
6
9
21
5
8
48
2