סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3319

9
3
45
8
4
3
34
8
3
14
6
2
7
8
92
5
7
53
1
8
6
69
7
2