סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3320

57
4
21
1
6
79
4
3
65
16
5
98
57
6
1
51
2
4
61
3
35