סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3321

3
1
5
7
47
38
6
2
174
86
91
635
2
8
67
41
5
1
7
6