סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3322

6
6
2
3
27
3
16
43
7
52
41
73
2
54
89
5
12
4
8
5
2