סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3323

9
6
7
2
87
6
2
83
6
4
2
2
38
5
3
6
7
52
9
6
61
2
9
2
5