סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3324

3
6
7
94
1
8
43
9
578
13
56
237
9
81
6
6
19
1
4
3