סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3325

7
45
3
41
79
6
2
8
46
3
86
2
75
8
1
4
67
79
2
87
2