סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3326

98
6
2
8
1
4
95
27
8
5
59
17
3
5
47
83
2
1
4
7
8
14