סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3327

5
8
2
4
63
6
1
7
7
45
546
397
91
6
6
7
3
84
5
8
9
4