סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3328

12
6
5
8
6
23
1
51
7
8
8
549
2
2
8
65
5
24
6
2
8
6
94