סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3329

4
5
89
1
74
67
8
3
9
3
6
97
2
1
3
3
7
65
42
3
71
7
3