סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3330

8
51
3
19
7
49
1
7
29
7
41
6
96
3
4
96
4
96
7
58
2