סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3331

62
18
1
7
18
4
52
1
4
76
19
4
7
58
9
61
5
6
67
31