סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3332

9
14
36
89
1
26
2
4
13
7
8
16
7
5
49
6
64
95
19
7