סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3333

9
4
2
8
35
5
289
91
2
89
71
1
43
576
3
91
5
4
4
6