סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3335

2
9
5
36
1
31
7
2
95
7
2
3
8
7
9
45
1
4
57
6
18
2
2
1