סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3336

81
2
8
46
1
7
86
93
5
1
63
9
7
51
27
6
5
48
6
8
35